Százmilliárdok mezőgazdasági vízgazdálkodásra, öntözésfejlesztésre

kormany.hu

Miniszterelnökség

2015.04.13., hétfő, 12:25

A klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekben szükség van a mezőgazdasági vízgazdálkodás támogatására és az ágazat szereplőinek aktív együttműködésére. Az előttünk álló időszakban közel 380 milliárd forint jut erre a célra – jelentette ki Kis Miklós Zsolt Szarvason.

Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencián elmondta, hogy a mezőgazdasági vízgazdálkodás tekintetében a Vidékfejlesztési Program (VP) célja olyan beruházások támogatása, amelyek egyaránt elősegítik az öntözött területek növelését, a víztakarékosságot, az energiahatékonyságot, a meliorációt és a vízvisszatartást. A támogatható műveletek sorában profitnövekedést előirányzó és nem termelő beruházások is megtalálhatók. A VP-ben mintegy 53 milliárd forint áll rendelkezésre e célra, amelyre – öntözésfejlesztési igényeiknek megfelelően – a mezőgazdasági szereplők pályázhatnak majd.
Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) önkéntes alapon résztvevő gazdálkodók is részesülhetnek vízgazdálkodási célú kifizetésekben. Ehhez a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében az ötéves fenntartási időszak alatt bizonyos többlettevékenységet kell vállalniuk, mint például a környezetbarát tápanyag-gazdálkodás vagy a vízbázisok védelme.
Kis Miklós Zsolt kitért az agrárágazat szereplői közötti együttműködés fontosságára és az innovációs készségek támogatására. A cél az olyan összehangolt, tájgazdálkodási célú mintaprojektek ösztönzése és bővítése térségi szinten, mint a Vásárhelyi Terv, az ?s-Dráva Program, valamint a Duna-Tisza közi homokhátság állapotának javítása.
A VP mellett a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) is sürgeti a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást és a természeti katasztrófák kockázatának csökkentését, így a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztéseket. 2020-ig ezen célokra 324 milliárd forint fordítható. Ebből az állami és az önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztésére a támogatások több mint 50 százaléka jut, de a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodáshoz szükséges feltételek javítására is 88 milliárd forint áll rendelkezésre.
A kormány a jövőben kiemelten kívánja támogatni a klímaváltozáshoz alkalmazkodó beruházásokat, hiszen a hazai agrárium versenyképességét nagyban meghatározza az öntözhető terültek nagyságára. Az öntözés fejlesztésére több akcióterv is készül.

Forrás: Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárság