Pályázatok, támogatások Legfrissebb pályázatok, támogatások!

Legfrissebb pályázatok, támogatások!

FIATAL GAZDÁKNAK

határidő: 2015. június 1.

Megjelent a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2015-ben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet, azaz kiírták az idei fiatal gazda pályázatot, 10 milliárd forintos kerettel. Ez azt jelenti, hogy idén – amennyiben az összegen nem növelnek – körülbelül 800-an nyerhetnek. A támogatásra azok a természetes személyek pályázhatnak, akik a benyújtáskor elmúltak 18 évesek, de még nem töltötték be a 40. életévüket, rendelkeznek a meghatározott végzettséggel, és vállalják, hogy első alkalommal hoznak létre gazdaságot, továbbá abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodnak.

A támogatás összege az üzemmérettől függően 20 és 40 ezer euró között lehet: ha az üzemméret a 4. év végére legalább 4 EUME, de nem éri el a 7-et, akkor 20 ezer euró, ha legalább 7 EUME, de nem éri el a 10-et, akkor 30 ezer euró, ha legalább 10 EUME, akkor 40 ezer euró (illetve ennek megfelelő forint). Az ügyfél köteles vállalni továbbá, hogy a gazdaság üzemméretét a működtetési időszak 4. évének végére az üzleti tervben vállalt méretre növeli és azt fenntartja a működtetési időszak végéig. A kérelmet június 1-jéig lehet benyújtani postai úton a lakóhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.

További információk: ?ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

A pályázattal bővebben lapunk 80. oldalán foglalkozunk.

KERTÉSZETI GÉPEKHEZ

határidő: forráskimerülésig,

de legkésőbb: 2015. június 1.

Vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők a következő napokban 10 milliárd forintos keretösszeg kimerüléséig. A kertészeti gépek beszerzésére elnyerhető támogatás a kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35 vagy 45%-a. A támogatás kizárólag környezetbarát, energiahatékony új, legfeljebb 75 kW motorteljesítményű kertészeti traktorok beszerzésére vehető igénybe. A kérelemben meg kell jelölni a gép tárolásának helyét is. Az ügyfelek a kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkeszthetik és nyújthatják be a kérelmet, mégpedig egy benyújtási időszak alatt csak egy kérelmet.

A támogatásban részesülő ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani, továbbá a kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt legalább szinten tartani, valamint a támogatott gépet rendeltetészerűen, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyszínén üzemeltetni. A műveletet 2015. szeptember 21-ig kell megvalósítani, s a ügyfél köteles 2015. október 5-ig pedig a kifizetési kérelmet benyújtani.

Információk: http://u4.hu/x/3xJ