Megjelent a pályázati tervezet a közutak karbantartásához szükséges gépek beszerzésére

Tovább segítve a települések fenntartási munkáinak működését, a környezet védelmét – ezáltal az egészség megóvását – pályázati kiírás jelenik meg a közutak karbantartásához szükséges gépek beszerzésére

Célja

A vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

Mértéke

Benyújtás kezdeti időpontja:  2016.11.14.

Fenntartási kötelezettség:  5 év

Igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege erőgépre 10 millió Ft* (nettó)

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

….   új gépek és berendezések vásárlása

Formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Erőgép önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas munkagéppel, úgy erőgép beszerezése csak abban az esetben támogatható, amennyiben jelen felhívás keretein belül támogatási kérelmet ad be munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a támogatást igénylő alkalmazzon erőgépet kezelő szakembert.

Igényléshez, erőgép (traktor) beszerzésénél köteles benyújtani a támogatást igénylő tulajdonában levő munkagép műszaki leírását és a tulajdonjogot bizonyító dokumentumot;

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

Nem támogathatóak a Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Előleg igénylése

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.