Kertészeti támogatás – Előzetes információk tájékoztatásképpen

FELHÍVÁS


Kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, gépek eszközök beszerzéséhez kapcsolódó projektek megvalósítására.
A felhívás címe:
Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.5-16


Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák elterjesztésének támogatására.1
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti tevékenységet2 folytató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg maximum 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó igénylők az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kertészeti ágazat termelési potenciáljának és versenyképességének javításához;
  • a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot az üzleti tervben bemutatott módon fenntartják;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

1 Támogatási kérelmet azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik/amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.
2 Az 5. számú szakmai melléklet II. táblázatában felsorolt termékek termelése.
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a felhívás további fejezeteiben!

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa​